търсене

Как работи сайта

Профилите на участниците в сайта са безплатни.

Първоначално участникът прави регистрация, където посочва мейл за потвърждение. След като потвърди регистрацията си, той може да създаде своя профил. Профилът съдържа текст до 250 символа и до 10 избрани тага. Таговете се избират между предварително въведените ключови думи. Ако участникът счита, че няма въведен подходящ таг, който да отговаря на неговата дейност, той може да предложи на администратора на сайта да се създаде нов таг.

След въвеждането на профила, могат да се добавят неограничен брой проекти, по които е работил даденият участник.

Всички профили минават през одобрението на редактор.

Участниците могат да се намират по тагове. Листват се според техния рейтинг. Рейтингът се определя като средноаритметична сума от гласовете за дадения участник. Оценките се закръгляват до втория знак след десетичната запетая. Когато двама участника имат равни оценки, с предимство е този с по-голям брой точки от сумарното гласуване. От един IP адрес може да се гласува само веднъж за даден участник в рамките на 24 часа. Допълнително има сортиране по държава, град и азбучен ред.
От профила на участника се отива директно на неговия сайт, ако е посочен такъв.

Оценяването на проектите става аналогично на оценяването на участник. В рамките на дадена категория проектите се подреждат по рейтинг. От тъмбнейла на проекта се отива директно на представения сайт.

Участникът може свободно да коригира и допълва профила си. Може да избере в коя езикова версия да участва.

Предвиден и е бутон за гласуване, който може да се изтегли от Webexpo.bg и да бъде поставен на сайта на участника или на изработен от него проект. По този начин той ще може по-бързо да напредва в класирането и ще бъде по-лесно намиран от посетителите на сайта.

Потребителски вход
e-mail: Парола:
Регистрация
 
Вход

Новини Статии