търсене

Регистрация

Въведете първоначалната информация за вашия профил. На второ ниво ще можете да я редактирате и да въведете вашите проекти и тагове.Няма да бъде видим в публичната част на сайта, ще ни служи само за обратна връзка с вас. Ще ви служи също и като потребителско име за логване в сайта.

Например: http://www.yoursite.comИзберете парола

Трябва да е минимум от четири символа


Общи условия на ползване

Уебсайтът Webexpo.bg е собственост на Енигма Технолоджи АД и всяко лице, което получи достъп до него, приема условията за ползването му без ограничения и безусловно.
Авторско право: Съдържание на     Webexpo.bg е предмет на авторско право с всички запазени права, които са собственост на Енигма Технолоджи АД или на съответните участници в сайта, който публикуват свое представяне. Всички права са запазени, освен ако изрично не е упоменато друго. Участниците в сайта са отговорни за авторството на текстовия и снимков материал, който публикуват. Зареждането и отпечатването на отделни страници или раздели е позволено, само при условие че нe се премахват бележки за авторско право или други такива, свързани със собствеността. Не се разрешава възпроизвеждането (цялостно или на части), промяната, предаването (по електронен или друг начин), свързването или използването за каквито и да е публични или търговски цели информацията в  Webexpo.bg без предварително писмено разрешение на компанията.
Всяко друго съобщение или материал, който изпратите на Visionforweb.com, като въпроси, коментари, предложения и други подобни, ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост. 
При възникване на спор относно авторството на някои от материалите публикувани от участниците, администраторите на сайта имат право да разрешат конкретния казус по тяхно усмотрение.

Защита на личната информация
Личната информация, която се събира от  Webexpo.bg във връзка с осъществяването на нашите цели, се предоставя напълно доброволно от всеки един от потребителите, решили да се регистрират в този уеб сайт. Ако имате съмнения относно употребата на данните ви, моля не ни ги предоставяйте.
Webexpo.bg може да използва предоставената лична информация за следните цели:
•           За по-добро опознаване на вашите нужди и усъвършенстване на нашите услуги.
•           За мнението ви за услугите, които ви предоставяме.
•           За осъществяването на контакт с всеки един от вас, ако изисквате ние да се свържем с вас.
Ние можем да предоставим на трета страна обобщена, но не и индивидуална информация за посетителите и клиентите на Webexpo.bg. Сега и за в бъдеще ние не възнамеряваме да продаваме, отдаваме под наем или предлагаме за маркетингови цели вашата лична информация на трети страни.
Всякo друго съобщение или материал, който изпратите на Webexpo.bg, като въпроси, коментари, предложения и други подобни, ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост.
Условията за ползване могат да се променят без предварително уведомяване от собствениците на сайта. 

Съгласен съм.

Потребителски вход
e-mail: Парола:
Регистрация
 
Вход

Новини Статии